ÇOCUK DRAMA

Akademi Pi Kültür ve Sanat Merkezinde Sağlıklı Gelişim için “Çocuk Drama” önemli bir yer tutuyor. Drama, özellikle 7-12 yaş arasındaki çocukların psiko-sosyal gelişimini hızlandırıyor. Drama sayesinde çocuğun algı ve düşünme süreçleri güçleniyor, kendini ifade edebilme ve sosyalleşme yetisi artıyor. Beden Dili ve Sözel iletişimin güçlenmesi, özgür ifade gücü ve paylaşım duygusunu arttırıyor. Bu da çocuğun okul hayatında hem insanlarla hem de dersleri ile olan ilişkisinde ona büyük yararlar sağlıyor. Doğduğu günden itibaren çocuğun hayatı oyunla geçiyor, oyun bir çocuğun ruhsal ve bedensel gelişiminin en temel ögesi ve aynı zamanda bir göstergesi oluyor. Kendine güvenin artması, problem çözebilme yeteneğinin gelişmesi, gerçekten fanteziye, fanteziden gerçeğe gerekli değişimleri anında yaparak egosunun esnekliği ve zenginliğini arttırmak, kişilik gelişimine düşünsel ve estetik değerler katmak.